Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het realiseren van teeltondersteunende voorzieningen, Haansberg 41
 • Het huisvesten van personen, Wilgenlaan 28
 • Het vervangen van de bestaande T-Mobiles antennes ter verbetering van de dekking en de capaciteit, Markt 62
 • Voor het huisvesten van individuele personen, Amberveld 8
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, Korte Brugstraat 92
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Zwaluw 18
 • Het uitbreiden van kinderdagopvang “het Blesje”, Zundertseweg 54
 • Het bouwen van een woning en bijgebouw, Zundertseweg 50

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het verbouwen van de garage, Bazuinlaan 51
 • Het realiseren van een berging aan de zijgevel van de woning, Vinkenbroek 27
 • Het bouwen van drie nieuwe bergingen en het verwijderen van 5 bestaande bergingen, Tamboerijn 9
 • Het bouwen van een vervangende bedrijfsloods, Kroonstraat 21

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het oprichten van een distributiecentrum, Parallelweg 5
 • Het tijdelijk gebruiken van het pand dmv placemaking, Wipakker 6

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

 • Het oprichten van de inrichting Kroonstraat 4