Overhangend Groen

Regelmatig constateert de gemeente dat er groen in de voortuinen, zijtuinen van bewoners in de gemeente te ver over de erfgrens groeit. Overhangend groen belemmert de doorgang voor met name rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens. Wij willen u benadrukken dat u er zelf zorg voor moet dragen dat particulier groen niet te ver over het openbaar gebied hangt. Wij vragen u dan om het groen terug te snoeien tot de erfgrens. Bedankt voor de medewerking.