Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen aan de Zilvermeeuw

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 31 augustus 2020

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur,  9 september 2020