Werkzaamheden Grauwe Polder Zuid

Op maandag 14 september begint de aannemer met de werkzaamheden aan Grauwe Polder Zuid. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd waardoor de omgeving beter bereikbaar blijft en de overlast zo veel mogelijk beperkt wordt. Het werk duurt naar verwachting tot eind december van dit jaar. De omleiding wordt met borden aangegeven. Alle actuele informatie en tekeningen staan op de gemeentelijke website > Inwoner > Parkeren en verkeer > Werk aan de weg > Grauwe Polder Zuid.