Agenda van de raadsvergadering ‘de raad Debatteert’ op 7 september

Op maandag 7 september 2020 is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering bij Nieuwe Nobelaer. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden, uiteraard met in acht name van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. De vergadering begint om 19.30 uur. U kunt dus fysiek aanwezig zijn bij deze vergadering. In verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus verzoeken we u om u dan wel van tevoren aan te melden via e-mailadres griffie@etten-leur.nl. U kunt de vergadering ook live volgen. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Maandag 7 september

 • Vaststelling bestemmingsplan Van ’t Hoffstraat
 • Vaststelling Bestemmingsplan Withof complex
 • Vaststelling Bestemmingsplan buitengebied Donkerstraat 33 Hanekinderstraat
 • Vaststelling Bestemmingsplan buitengebied Bankenstraat 13
 • Vaststelling Bestemmingsplan Slagveld 17
 • Raadsvoorstel beheerplan sportvelden en gymnastiekinventaris
 • Raadsvoorstel over de aanpassing van:
  de verordening werkgeverscommissie
  de instructie voor de griffier

de organisatieverordening voor de griffie

 • Raadsvoorstel verplaatsen grens bebouwde kom Lange Brugstraat.

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda inzien
Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in de centrale hal in het stadskantoor tot en met maandag 7 september. Ook kunt u de agenda inzien in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 2. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad (vervolgens in de kalender bij de datum 7 september 2020 op ‘Raad debatteert’ klikken).