Besluiten van b&w

  • Onderhoudswerk Pater Arnold Damenstraat – Cornelisstraat
  • Raadsbrief collectieve ziektekostenverzekering 2021
  • Brief APB - Bezorgdheid omtrent handhaving in Etten-Leur
  • Woonrijp maken De Streek fase 3
  • Eerste bestuursrapportage 2020 Werkplein Hart van West-Brabant
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.