Agenda van de raadsvergadering “de raad debatteert” op 19 september 2022

Op maandag 19 september is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in de Publiekshal van het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raadsleden. De vergadering begint om 19.30 uur en kunt u volgen vanaf de publieke tribune. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

 • Vaststelling ruimtelijke kaders Stationsstraat 35-37
 • Vaststelling ruimtelijke kaders voor herontwikkeling Stationsplein 45
 • Vaststelling ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling van de locatie Wipakker (deel Jeugdland)
 • Voorstel voorgenomen fusie tussen Stichting Leersaam en Markant Breda
 • Voorstel beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor het opstellen van een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp voor de aanpassing van de begane grond van het Stadskantoor
 • Voorstellen over wijzigingen i.v.m. invoeren Omgevingswet:
 • Wijzigen sneltoets-criteria van de welstandsnota
 • Vaststellen van de verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit
 • Wijziging afvalstoffenverordening/ erfgoed-verordening/ verordening APV/ verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Vaststellen van de verordening nadeelcompensatie
 • Voorbereidingskredieten uitvoering Omgevingsvisie
 • vaststellen van de wijzigingsverordening starterslening Etten-Leur.
 • Voorstel vaststellen convenant tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Etten-Leur en Roosendaal over de rekenkamer en vaststellen verordening rekenkamer Etten-Leur
 • Voorstel formatie griffie

U kunt de vergadering ook rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 19 september 2022. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 19 september op de Raad Debatteert).