Besluiten van B&W van 8 september

  • Beantwoording vragen fractie Leefbaar Etten-Leur Woningbouwimpuls
  • Informeren gemeenteraad over budget kleine verkeersmaatregelen
  • Sportclubplan
  • Toezichtsoordeel huisvesting statushouders
  • Tarieven jeugd 2023
  • Raadsbrief tbv uitvoering verhoging toegang Energietoeslag
  • Inkoopproces maatwerkvoorziening logeerzorg Wmo 2015
  • Wijziging beleidsregels re-integratie Participatiewet
  • Informatiebrief project "Grote Oogst"

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.