Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt of download de app over uw buurt. 

Ingekomen omgevingsaanvragen

 • Het constructief wijzigen van een draagmuur (doorbreken muur), Namenstraat 9
 • Het plaatsen van een aanbouw aan de woning, Chris Mollaan 33
 • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Nicolaas Beetstraat 30
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Guldenweg 25
 • Het oprichten van twee vrijstaande woningen, Lange Brugstraat 124
 • Het plaatsen van een tuinhuis/erfafscheiding, Schoonhout 108

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het gebruiken van een bedrijfswoning voor particuliere bewoning, Voorsteven 10
 • het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, Steenloper 4
 • het realiseren van een deel van de Zwartenbergse Polder als Natte Natuurparel, Haagsedijk
 • het realiseren van een doorbraak in een dragende constructie, Namenstraat 9
 • het plaatsen van een reclamezuil, Bredaseweg 199

Verlenging Beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Rijsbergseweg 74

Beschikking Wabo vergunning, aspect Milieu, uitgebreide procedure

 • Zwartenbergseweg 23, wijzigen in dieraantallen

Wet Milieubeheer, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

 • Voor de locatie Zeedijk 25 te Etten-Leur; door Vissers B.V.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 40 2022 tot en met week 51 van 2022, voor naar verwachting hoogstens 15 dagen.