Besluiten van B&W van 15 september

  • Actualiseren gedragscodes bestuurlijke integriteit
  • Concept raadsbrief met betrekking tot de behandeling van het raadsvoorstel voor de kaderstelling van het project Wipakker
  • Vaststelling wijzigingsplan Buitengebied, Lochtsepad 13 ten behoeve van uitbreiding glastuinbouwbedrijf
  • Omgevingsvisie Rucphen

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.