Overeenkomst Zandspui 45, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten in verband met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zandspui 45’ (het plangebied is kadastraal bekend als sectie Q nummers 2186 en 2187). Met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Zandspui 45’ verandert het aanwezige bouwvlak van vorm, zonder deze te vergroten voor de doorontwikkeling van het agrarisch bedrijf dat gevestigd is aan de Zandspui 45. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Zandspui 45’ ligt eveneens ter inzage met de mogelijkheid daarop te reageren.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 22 september 2022 tot en met 2 november 2022 ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl  > Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Zandspui 45.

Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

Etten-Leur, 21 september 2022.