Besluiten van B&W van 23 september

  • Reactie brief D66 evenementenborden
  • Overlast jeugd Vogelaarpark/brede school De Vleer
  • Verzoek om voorzetting opstalrecht TC de Vijfhuizen
  • Subsidieaanvraag (min. BZK/I&W) voor versnelling woningbouwopgave Haansberg
  • Raadsbrief varianten Randweg Noord
  • Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek
  • Beantwoording brief fractie D66 over onderzoek dagbesteding ouderen
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.