Besluiten van B&W van 1 september

 • Criteria plaatsing pakketautomaten
 • Vaststellen Definitief Ontwerp onderhoud P. van Weesstraat , Noord, Oost-, Zuid en Westwiek
 • Informeren gemeenteraad over werkwijze plaatsen laadpalen
 • Begraafplaats Zundertseweg - ruimingen 2022 en aanwijzing historische graven
 • Eerste wijziging Verordening Starterslening Etten-Leur 2020
 • Project Onder de Pannen/woning delen Alwel
 • Definitief aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse inzamelvoorzieningen voor PBD
 • Programma-indeling 2023-2026
 • Nakomen toezegging inzet coronasteun WVS
   

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.