Vergadering welstandscommissie op 13 september 2022

Op 13 september is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. Dat wil zeggen dat er toehoorders bij de Welstandscommissies aanwezig mogen zijn. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 12 september 2022 ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 12 september 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.