Collegeaccoord APB, CDA, VVD en beoogde wethouders

Dit is een bericht van de fracties van APB, CDA, VVD

COLLEGE-AKKOORD

Afspraken d.d. 17 mei 2018 van beoogde coalitiefracties en beoogd wethouders voor de raadsperiode 2018-2022 van de gemeente Etten-Leur, na een eerste afstemming met de burgemeester.

Er is gekozen voor 3 wethouders, drie maal 1 fte om uitvoering te geven aan het raadsprogramma ‘Samen maken we Etten-Leur’. De interactieve wijze waarop dit raadsprogramma tot stand is gekomen, biedt ons inziens een prima basis om samen met Onderwijs, Ondernemers, Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties en (andere) Overheden dit raadsprogramma concreet uit te werken. Daarmee maken we samen Etten-Leur een fijne plaats om te wonen, werken en recreëren.

Op hoofdlijnen staan wij de volgende portefeuilleverdeling voor:

APB, wethouder de heer C.F.A.M. van Aert: Openbaar gebied, verkeer en vervoer, water, afval, milieu onderwijs, sport en natuur

CDA, wethouder de heer J.P. van Hal (tot uiterlijk 1-1-2020): Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, cultuur, toerisme, recreatie, grondbedrijf, accommodaties,vastgoed en financiën

VVD, wethouder de heer M. van der Bijl: Economische zaken, sociaal domein en coördinerend wethouder wijkgericht werken

De burgemeester is bereid, naast haar wettelijke portefeuille, inhoudelijke portefeuilles te vervullen die niet politiek gevoelig zijn.

De exacte portefeuilleverdeling wordt uiteraard door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het definitieve besluit hierover (inclusief de precieze uitwerking en detaillering) valt, na benoeming van de wethouders door de gemeenteraad, in de B&W-vergadering van 29 mei of 5 juni 2018.

De heer Van Hal neemt uiterlijk 1-1-2020 afscheid. We kiezen ervoor om te starten met één ervaren wethouder. De redenen hiervoor zijn dat we kiezen voor drie wethouders, de andere twee wethouders nieuw zijn en ook onze burgemeester nog maar vijf maanden burgemeester van Etten-Leur is. Het CDA zal tijdig een voorstel voor de opvolging van de heer Van Hal aan de gemeenteraad voorleggen waarmee een soepele overdracht naar zijn opvolger gewaarborgd wordt.

 

Dit is een bericht van de fractie van het APB,​​ CDA, VVD 

Fractievoorzitters Dhr. P.J.H. van der Wulp,​ Dhr. R.P.A.F. Buiks,​​ Dhr. F.J. Vrolijk.