Openbare besluitenlijst van B&W van 21 april 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 16 - 2022

 

Vervangen fontein Raadhuisplein

De gemeente vervangt de fontein voor het stadskantoor. De reden hiervoor is dat de fontein aan het eind van de levensduur is. Ook zijn er zaken kapot, zoals de verlichting en de techniek om de stralen in een ‘dansend’ patroon te laten spuiten. De fontein verbruikt daarnaast veel energie door de verouderde techniek. Bewoners meldden meerdere keren dat de fontein niet meer representatief is voor de Markt en het stadskantoor. De gemeente start een aanbestedingstraject op. De planning is om de fontein voor de zomer van 2023 te vervangen.

 

‘Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale teams gemeenten’

De huidige samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis West-Brabant en gemeenten dateren van 2017 en zijn toe aan actualisatie. De geactualiseerde samenwerkingsafspraken zijn de basis voor een goede samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams in West-Brabant. Veilig Thuis en gemeenten stemmen de wederzijdse verwachtingen hiermee beter op elkaar af. Professionals weten beter wat zij aan elkaar hebben, waardoor zij inwoners beter kunnen ondersteunen.

 

Verplaatsen hondenuitlaatvoorziening Kapelstraat

Bewoners van het appartementencomplex aan de Kapelstraat hebben klachten over de hondenuitlaatvoorziening. Deze gaan vooral over geluids- en stankoverlast. Zij vragen de gemeente om de voorziening te verplaatsen of te verwijderen. Volgens de notitie “Honden in het openbaar gebied” moet iedere hondenbezitter binnen een loopafstand van 500 meter een hondenuitlaatvoorziening kunnen bereiken. Voor en goede verspreiding en bereikbaarheid is het noodzakelijk om in de omgeving van het Van Bergenpark een hondenuitlaatvoorziening te behouden. Daarom besluit het college deze te verplaatsen naar een locatie aan de zuidzijde van de Kapelstraat.

 

Dienstverleningsovereenkomst Zundert & Etten-Leur - Wmo, Jeugd & schuldhulpverlening

De gemeente Etten-Leur voert voor de gemeente Zundert werkzaamheden uit op de terreinen Wmo, Jeugd en schuldhulpverlening. Dat gebeurt op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De huidige DVO is van 2021. Er is een actualisatie nodig vanwege (privacy)wetgeving en op basis van de dagelijkse praktijk.

 

Beleidsregels energietoeslag 2022

Om mensen met een laag inkomen te compenseren voor de sterk gestegen energielasten, stelt het Rijk €800,- ter beschikking. In afwachting van een aanpassing van de wet hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen deze compensatie alvast te verstrekken. Etten-Leur en de andere De6-gemeenten doen dit. Het Werkplein is inmiddels met uitkeren begonnen.

 

Dienstverleningsovereenkomst en werkprogramma 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

De gemeente en het Werkplein maken jaarlijks afspraken over de dienstverlening door het Werkplein. Deze afspraken gaan over werk, inkomen en armoederegelingen. Zij leggen deze afspraken vast in een dienstverleningsovereenkomst en werkprogramma. Het college heeft voor 2022 een nieuwe DVO en werkprogramma vastgesteld.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

 

26 april

10:00

Lintjesregen

Van Goghkerk

College

27 april

9:15

Koningsdag | Dankdienst en aubade

Van Goghkerk en BVC

College

27 april

13:50

Koningsdag | Opening Leur Kleurt Oranje

Schoenmakerspark (Leurse Dijk)

burgemeester

28 april

14:00

Overhandigen wisseltrofee Boom van het Jaar

Roermond

wethouder Van Aert

28 april

15:00

Opening tentoonstelling Jan van de Brink + uitreiking Kopperprent

Nederlands Drukkerij Museum, Leeuwerik 8

burgemeester

30 april

12:30

Viering 50-jarig bestaan Rugbyclub Etten-Leur

Kantine R.E.L., Kempenerrandweg 9

wethouder Vrolijk (burgemeester o.v.b.)