De openbare besluitenlijst college van B&W van 23 augustus

Openbare besluitenlijst nr. 34 - 2018

Datum: 23 augustus 2018

Wijziging gemeenschappelijke regeling en begroting 2018 van de Belastingsamenwerking West-Brabant
Het college stemt in met de 6e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (GR BWB) en dient geen zienswijze in voor de 1e en 2e begrotingswijziging 2018 van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).
 

Aanbesteding jeugdprofessionals 2019

De Europese aanbesteding jeugdprofessionals jeugdzorgregio West-Brabant West is afgerond. De huidige contractpartij SPR!NG krijgt wederom de opdracht gegund voor de aankomende vier jaar. Zij hebben een offerte met de beste prijs/kwaliteitsverhouding ingediend. Op 12 juli is de definitieve gunning bekend gemaakt voor ingang van uitvoering van de opdracht per 1 januari 2019.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.