De openbare besluitenlijst van b&w van 4 augustus 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 31 - 2022

Beantwoording brief fractie LEL over mantelzorgwaardering

Op 19 juli 2022 besloot het college om voor de mantelzorgwaardering in 2022 een budget beschikbaar te stellen van € 45.500. De invulling van de mantelzorgwaardering gebeurt door Surplus via KoopLokaal. De fractie Leefbaar Etten-Leur stelt hierover vragen. Het college beantwoordt deze vragen.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

 

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

14-aug-22

12:30

Profwielerronde Etten-Leur

Etten-Leur

wethouder Verwijmeren en wethouder De Weert

14-aug-22

12:45

Tijdens profwielerronde: overhandiging cadeau aan Tom Dumoulin wegens afscheid

Etten-Leur

wethouder De Weert