De openbare besluitenlijst college van B&W van 20 december 2018

Openbare besluitenlijst nr. 51 - 2018

Datum: 20 december 2018

Beleidsregels collectieve ziektekostenverzekering Minima

Het college stelt de beleidsregel Collectieve zorgverzekering voor Minima gemeente Etten-Leur vast. Het Werkplein controleert achteraf, via verkregen inkomensgegevens van de Belastingdienst, of deelname aan de collectieve zorgverzekering op basis van het opgegeven inkomen correct is. Maar sinds 2017 stelt de Belastingdienst geen inkomensgegevens meer beschikbaar. Het alternatief voor het aanleveren van inkomensgegevens is het Inlichtingenbureau. Gelet op deze wijziging van de controle past het college de beleidsregel aan.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.