Openbare besluitenlijst van B&W van 10 februari 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 6 - 2022

Antwoordbrief Leefbaar Etten-Leur over de aanleg van een anjerperkje

De witte anjer staat symbool voor de waardering voor Nederlandse oorlogsveteranen. Veel gemeenten hebben op initiatief van het Nationaal Comité Veteranendag een Witte Anjerperk aangelegd. Op 9 januari 2022 ontving het college van burgemeester en wethouders een bericht met vragen over de aanleg van een Witte Anjerperk in Etten-Leur. Het college verstuurt een antwoordbrief met een reactie op de gestelde vragen.


Bestemmingsplan 'Achter de Molen 9, Binnenterrein'
De locatie Achter de Molen 9 betreft een binnenterrein met 43 garageboxen en twee gebouwen. Het college nam enkele besluiten om het ontwerpbestemmingsplan 'Achter de Molen 9, Binnenterrein' ter inzage te kunnen leggen. Het bestemmingsplan is opgesteld om de herindeling van het terrein mogelijk te maken. De initiatiefnemer heeft vooraf een omgevingsdialoog gevoerd, hieruit zijn geen bezwaren naar voren gekomen.

 

Brief presidium belastingverordeningen 2023

Het college stuurt een brief aan het presidium over de procedure van het vaststellen van belastingverordeningen. Om te voorkomen dat in de laatste raadscyclus politieke discussies over de verordeningen ontstaan, stelt het college voor om bij politiek gevoelige onderwerpen de discussie eerder te agenderen.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college – week 7

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

Donderdag

17-feb

10:00

Officiële opening

Zonnepark De Banakker

Zwembad De Banakker

Wethouder Van Aert

Vrijdag

18-feb

14:00

Bijeenkomst jubilarissen

60, 65 en 70-jarig huwelijk

BVC

Burgemeester De Vries