Openbare besluitenlijst van B&W van 3 februari 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 5 - 2022

Datum: 3 februari 2022

 

Raadsinformatie samenwerking in de Baronie
Het college informeert de gemeenteraad over ontwikkelingen in de samenwerking tussen gemeenten in de Baronie. Daarbij wordt ingegaan op verschillende vormen van samenwerking, in verschillende samenstellingen, op verschillende domeinen.

 

Beantwoording vragen GroenLinks n.a.v. gestegen energieprijzen
GroenLinks stelde vragen over de ondersteuning aan onze inwoners naar aanleiding van de gestegen energieprijzen. Onder andere over de maatregelen die de gemeente Etten-Leur treft, welke (landelijke) middelen hiervoor zijn, en welke ondersteuning de gemeente biedt. Deze worden via de raadsbrief beantwoord.

 

Coördinator steunouders en ervaringsdeskundigen scheidingen

Ieder kind en iedere jongere verdient een fijne plek om veilig en kansrijk op te groeien. Helaas groeit een deel van onze jeugd op in gezinnen waar veel stress is of complexe problemen spelen. Om te voorkomen dat inzet van (zware) zorg nodig is voor deze gezinnen zijn er verschillende mogelijkheden om hulp of ondersteuning te krijgen, zonder dat zij daarvoor bij officiële instanties of de gemeente hoeven aan te kloppen. Dat kan soms een drempel zijn. Voor de versterking van dit aanbod aan hulpmogelijkheden zijn in de lokale paragraaf van de ‘Regiovisie Jeugdzorg WBW 2022-2025’ een aantal voorstellen gedaan; 1. Inzet van het project steunouders & 2. Inzet van het project ervaringsdeskundigen scheidingen.

 

Schrappen colorverbod uit de APV
Het college besluit bij de eerstvolgende wijziging van de APV de raad voor te stellen om art.2:50a APV te schrappen uit de APV. Door een recente uitspraak van de Hoge Raad is gebleken dat het in artikel moet komen te vervallen. Het verbiedt het dragen van zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van een motorclub. De Hoge Raad oordeelde dat het colorverbod in een gemeentelijke verordening in strijd is met het grondrecht op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht mag niet in een APV beperkt worden. Dit moet met een formele wet, aldus de Hoge Raad.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

7-feb

10:45

In ontvangst nemen boekje Sjors Sportief samen met jeugdburgemeester Isabella

De Hasselbraam

Wethouder Van Aert