De openbare besluitenlijst college van B&W van 10 januari 2019

1) Openbare besluitenlijst van college van B&W

Openbare besluitenlijst nr. 2 - 2019
Datum: 10 januari 2019

Convenant 2019-2024 Dementienetwerk Breda e.o.
Het college ondertekent het convenant 2019-2024 Dementienetwerk Breda e.o. Het Dementienetwerk werkt al vanaf 2009 vanuit een gezamenlijke visie aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Dit convenant is de opvolger van het convenant dat afliep op 31 december 2018.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.  

2) Aanwezigheid van B&W collegeleden

WEEK 3

WANNEER

WAT

WAAR

WIE

woensdag 16 januari

8:30 uur

Start Verkeersactie

Basisschool
't Carillon

Wethouder Van Aert

donderdag 17 januari

14:00 uur

Persvoorstelling distributiecentrum MediaMarkt Nederland 

Nieuwbouwlocatie 

Burgemeester De Vries en wethouder
Van der Bijl 

 vrijdag
18 januari

16:00 uur

Openingsborrel Modoc

Modoc

Wethouder
Van der Bijl

 

19.00 uur

Opening Jeugdgeburenbal

Nieuwe Nobelaer

Burgemeester De Vries

zaterdag 19 januari

15:30 uur

Opening tentoonstelling Nederlands Drukkerij Museum

Drukkerijmuseum

Wethouder
Van Aert

 

19:30 uur

Nieuwjaarsfeest Buurtpreventie Grauwe Polder

Wijkgebouw
De Gong

Burgemeester De Vries en wethouder
Van Aert