De openbare besluitenlijst college van B&W van 24 januari 2019


1) Toelichting op openbare besluitenlijst van college van B & W

Energieverkenning Etten-Leur (routekaart naar klimaatneutraal)

Om grip te krijgen op de energietransitie liet de gemeente Etten-Leur een energieverkenning uitvoeren door een ingenieursbureau. Uit deze energieverkenning blijkt dat de energietransitie gevolgen gaat hebben voor de gemeenschap en fysieke leefomgeving van Etten-Leur en voor de capaciteit van de gemeentelijke organisatie. De bevindingen uit de energieverkenning zijn beschreven in het rapport “Energieverkenning Etten-Leur; Routekaart klimaatneutraal Etten-Leur”. De energieverkenning biedt Etten-Leur houvast voor de bijdrage aan de ontwikkeling van de regionale energiestrategie (RES2030).


Samenwerking Regionale Energiestrategie West-Brabant

De omslag maken naar schone energie is een maatschappelijke opgave voor ons allemaal. De 16 gemeenten in West-Brabant gaan daarom samenwerken om de Regionale Energiestrategie (RES) 2030 op te leveren. In het Nationale Klimaatakkoord is besloten dat in Nederland in 2030 de CO2 met 49% gereduceerd moet zijn ten opzichte van 1990. Iedere regio in Nederland doet met een Regionale Energiestrategie (RES) een aanbod aan het rijk met betrekking tot het opwekken van hernieuwbare elektriciteit, het potentieel aan duurzame warmtebronnen en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door infrastructuur. Etten-Leur gaat dit dus doen samen met 16 gemeenten in West-Brabant en draagt financieel €14.000 bij aan de gezamenlijke ontwikkeling van de strategie, volgens een verdeelsleutel naar inwonersaantal per gemeente.


Evaluatie bezorgen rij- en reisdocumenten

Er is een evaluatie uitgevoerd van de pilot voor het bezorgen van rij- en reisdocumenten bij de inwoners van Etten-Leur. Gebruikers waarderen de bezorgservice erg hoog. Wel wordt er minder gebruikgemaakt van de dienst dan gedacht. Het college besluit om de bezorgservice van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023 te continueren. De bezorgservice voorziet namelijk in een daadwerkelijke behoefte van veel inwoners en sluit aan op de uitgangspunten in het raads- en collegewerkprogramma. Er is een tarief vastgesteld van €7,50 per document, met een maximum van €15,- bij gelijktijdige bezorging van meerdere documenten. Eind 2023 vindt er opnieuw een evaluatie plaats.


Een volledig overzicht van de openbare besluiten door het college van burgemeester en wethouders vindt u op de openbare besluitenlijst. Hierop vindt u ook officiële vaststellingen, bevestigingen van kennisname en/of een bevestigingen van overeenkomsten.

2) Aanwezigheid van B & W collegeleden
 

WEEK 5

WANNEER

WAT

WAAR

WIE

Geen activiteiten

 

 

 

 

3) Overige onderwerpen

- Aankondiging van bijeenkomst namens huisartsen en apotheek: nieuwbouw gezondheidscentrum
   Vondellaan/Marnixstraat op 12 februari a.s.