Openbare besluitenlijst van B&W van 13 januari 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 2 - 2022

Decembercirculaire 2021
Het financiële effect van de decembercirculaire is beperkt. Het gaat met name om aanpassingen (afrekeningen) in de uitkeringsfactor, de coronacompensatie en enkele taakmutaties. De compensatie die we voor de coronacrisis ontvangen en de taakmutaties verwerken we neutraal.

Criteria Mantelzorg
De gemeente Etten-Leur heeft criteria opgesteld rondom mantelzorg. Deze criteria geven inzicht in wanneer iemand in aanmerking komt voor een mantelzorgverklaring van de gemeente. De criteria zullen onder andere worden gebruikt in het beleid rondom mantelzorg, voor de afgifte van mantelzorgverklaringen (onder andere ten behoeve van de parkeervergunning) en voor de uitgifte van de jaarlijkse mantelzorgwaardering. 

 

Verdeling CoronaToegangsBewijs gelden horeca
Horecaondernemers die verplicht zijn te werken met het corona toegangsbewijs kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Er zijn gelden beschikbaar gesteld door het Rijk via de Veiligheidsregio's. Deze gelden zullen gelijkmatig worden verdeeld onder de horecaondernemers die hiervoor kosten hebben gemaakt en zich hebben gemeld vóór 31 januari 2022. Er is in totaal 25.500 euro te verdelen.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

 

Aanwezigheid van B & W-collegeleden


Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is.