Openbare besluitenlijst van B&W van 20 januari 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 3 - 2022

Antwoordbrief Leefbaar Etten-Leur
Het college beantwoordt een brief van de raadsfractie van Leefbaar Etten-Leur. Hierin stelde de fractie vragen over de beantwoordde persvragen over overlast in het Vogelaarpark.

Benoeming leden Participatieraad Sociaal Domein

In juni 2021 stelde de gemeenteraad de nieuwe verordening voor de Participatieraad Sociaal Domein vast. Op basis daarvan startte de werving van de leden. Na een zorgvuldige selectie besloot het college negen inwoners te benoemen als lid van de Participatieraad. Zij gaan in gesprek met inwoners en organisaties over onderwerpen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen en minima.

Verlenging convenant groene handhaving
Het college heeft besloten om het convenant groene handhaving te verlengen. Dit convenant maakt het mogelijk dat boa's over gemeentegrenzen heen kunnen optreden tegen misstanden in het buitengebied en natuurgebieden.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

 

Aanwezigheid van B & W-collegeleden


Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is.