Openbare besluitenlijst van B&W van 1 juli 2021

Openbare besluitenlijst nr. 26 - 2021

Datum: 1 juli 2021

 

Beantwoording vragen fractie D'66 mbt Hoge Neerstraat 1

Het College van B&W heeft ingestemd met een antwoordbrief van de D'66 fractie over de herontwikkelingslocatie Hoge Neerstraat 1. De vragen gaan onder andere over de aangekondigde plannen voor de bouw van appartementen, de monumentale status van de locatie en de nabij gelegen speeltuin.
 

Raadsinformatiebrief zelfbewoningsplicht

Tijdens behandeling van een plan voor goedkopere nieuwbouw aan de Hoge Neerstraat vroeg de gemeenteraad om, voor deze en vergelijkbare woningen, een zogeheten 'zelfbewoningsplicht' vast te leggen. Daarbij is het idee dat de koper ook daadwerkelijk zelf in de woning gaat wonen, om te voorkomen dat huizen voor andere doeleinden worden opgekocht. Het college informeert de raad nu wat juridisch de juiste manier is om dat te doen.
 

Straatnaamgeving plan van Genkstraat 10, het kompas
De naam voor de straat waar de school het Kompas heeft gestaan en het nieuwe appartementengebouw van Alwel wordt gerealiseerd, gaat "de Kerkakker" heten.

In de eerste helft van de vorige eeuw maakte het terrein deel uit van een akker in eigendom van de kerk. In de volksmond stond de akker bekend als de Kerkakker. 
 

Overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning MEE West-Brabant 2022

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning is het recht op cliëntondersteuning voor het hele sociale domein geregeld. Cliëntondersteuning in de fase van het keukentafelgesprek, het voorbereiden van het gesprek, het ondersteunen tijdens het gesprek en de nazorg en evaluatie, is regionaal vormgegeven met de vijf gemeenten (Etten-Leur, Rucphen, Halderberge, Zundert en Moerdijk). Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met MEE West-Brabant. Het college heeft besloten de overeenkomst met MEE West-Brabant met nog een jaar te verlengen voor 2022.

 

Verlenging overeenkomst Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding 2022

De samenwerkende gemeenten De6 sloten voor de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding een overeenkomst af voor de periode 2017 tot en met 2021. De mogelijkheid bestaat om deze overeenkomst nog met 1 jaar te verlengen. Het college besloot van deze mogelijkheid gebruik te maken om deze aanbesteding, zowel richting onze inwoners en onze aanbieders, zorgvuldig uit te voeren. Aan de huidige overeenkomst wordt een addendum toegevoegd, waarin nadere afspraken met de aanbieders worden gemaakt voor het jaar 2022.
 

Verlenging beleidsregels TONK
Gemeenten voeren de TONK-regeling uit. Deze regeling is bedoeld voor mensen die door Corona hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Oorspronkelijk was de looptijd van deze regeling van 1 januari tot 1 juli 2021. Het Rijk heeft besloten deze regeling te verlengen tot 1 oktober van dit jaar. Het college heeft daarom besloten ook de beleidsregels te verlengen tot 1 oktober.

 

 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid College

 

Vrijdag
2 juli

14.45

Opening Kermis

Brabantpark

College
 

Zaterdag
3 juli

13.00

Opening Speeltoestel Hoge Neer

Hoge Neer

Wethouder Van Aert Jeugdburgemeester Danu

Dinsdag
6 juli

16.00

Bezoek stichting Valpoort

Valpoort

Wethouder Vrolijk

Woensdag
7 juli

11.00

Persmoment Start Actie Band op Spanning

Van Bergenplein

Wethouder
Van Aert 

Vrijdag
9 juli

15.30

IKE Netwerkborrel

t Turfschip

Wethouder Van Aert  Wethouder Vrolijk  Wethouder De Weert