Openbare besluitenlijst van B&W van 22 juli 2021

Openbare besluitenlijst nr. 29 - 2021
Datum: 22 juli 2021

Jaarverslag en -rekening 2020 Alwel
Het college neemt kennis van het jaarverslag- en rekening 2020 van Alwel.

Toeristenbelasting
Het college stelt de gemeenteraad voor om per 1 januari 2023 toeristenbelasting in te voeren.

Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant
Het college stelt het Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant, dat strategisch richting geeft aan de regionale bedrijventerreinenopgave, vast. Het college stelt het rapport Kwalitatief gestuurde programmerings- en investeringsagenda bedrijventerreinen West-Brabant, met daarin afspraken over hoe gemeenten en provincie samen met RWB en REWIN samenwerken aan huisvesting van bedrijven, programmering van bedrijventerreinen en investeren in toekomstbestendige bedrijventerreinen, vast.

Het college stelt ook de Uitvoeringsagenda bedrijventerreinen West-Brabant 2021-2022 vast. Het college besluit daarnaast de Afsprakenkader Bedrijventerreinen West-Brabant 2017 en de Regionale Afspraken bedrijventerreinen West-Brabant 2019-2023 in te trekken.

Beantwoording vragen Leefbaar E-L – Mantelzorgwaardering
Het college stemt in met de brief waarin de vragen van Leefbaar Etten-Leur over de mantelzorgwaardering worden beantwoord.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van B & W-collegeleden
Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is