De openbare besluitenlijst van b&w van 21 juli 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 29 - 2022

Samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West - Brabant

Sinds 2017 werken wij binnen het Bijenlandschap West-Brabant samen aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers in West-Brabant. Eind 2021 evalueerden we de samenwerking en spraken we over de toekomst van het bijenlandschap. De conclusie is dat het voortzetten van ons netwerk noodzakelijk en wenselijk is. Het college heeft daarom besloten om de samenwerking met het Bijenlandschap West Brabant voort te zetten. Om zo het landschap voor de bij en andere bestuivers en de biodiversiteit in het algemeen te verbeteren.

 

Beantwoording vragen Fractie Leefbaar Etten-Leur Regenwater opvangen en gebruiken voor wc en tuin

Het college heeft de brief van Leefbaar Etten-Leur met vragen over het opvangen en hergebruiken van regenwater beantwoord.

 

Strategische doorkijk Werkplein Hart van West-Brabant
Het Werkplein Hart van West-Brabant schreef een document om de nieuwe colleges op hoofdlijnen te informeren over de taken van het Werkplein. Ook kwamen hierin de belangrijkste ontwikkelingen binnen (de dienstverlening door) het Werkplein in de nieuwe bestuursperiode aan bod.

 

Respijtzorg door Zorgoppas
Het zorgen voor een zorgbehoevend kind kan erg intensief zijn. Via Zorgoppas worden geschikte en betaalbare oppassers voor ouders van deze kinderen geregeld. Deze voorziening is voor ouders die niet kunnen terugvallen op hun netwerk omdat hun kinderen speciale zorg nodig hebben. De ouders hebben de mogelijkheid om hun zorgtaken los te laten. Ze zoeken ontspanning op, hebben tijd om in hun relatie (met elkaar of hun andere kinderen) te investeren en kunnen contacten met familie en vrienden onderhouden. Op deze manier kunnen ouders opladen om vervolgens met meer energie hun mantelzorgtaak weer op te pakken. Dit blijft voor de ouders betaalbaar door de eigen bijdrage te combineren met een bijdrage van de gemeente. 

 

Collegevoorstel herinrichting mantelzorgwaardering
De gemeente kiest voor een nieuwe inrichting van de mantelzorgwaardering. Vanaf 2022 ontvangen mantelzorgers €45,- per jaar. Dit bedrag ontvangt de mantelzorger in de vorm van een bon van KoopLokaal. Met deze bon kunnen mantelzorgers op de site van KoopLokaal Etten-Leur iets uitkiezen van een lokale ondernemer. Deze ondernemers kunnen zelf een pakketje, producten of een bon op de site zetten waar mensen voor kunnen kiezen. Zo krijgen mantelzorgers keuzevrijheid, worden lokale ondernemers gesteund en verminderen de administratieve werkzaamheden. Aanmelden voor de mantelzorgwaardering loopt via Surplus, net als de uitgifte. Mantelzorgers kunnen de mantelzorgwaardering ophalen bij het steunpunt ‘Zorg voor een ander’. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd. 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

- Er zijn geen nieuwe openbare representatieactiviteiten deze week.