Openbare besluitenlijst van b&w van 3 juni 2021

Openbare besluitenlijst nr. 22 - 2021
Datum: 3 juni 2021

Kadernota 2022-2025
Het college besluit de kadernota 2022-2025 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
De kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2022.

 

Aanwezigheid van B & W-collegeleden
Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is