De openbare besluitenlijst van B&W van 30 juni 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 26 - 2022

Vraag Ons Etten-Leur over gokreclame

De fractie van Ons Etten-Leur heeft vragen gesteld aan het college over gokreclame. Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord.

 

Omgevingsvisie, verwerking raadstoezegging

Op 7 juni jl. is de Omgevingsvisie ‘Etten-Leur doet het gewoon!’ behandeld tijdens de raad debatteert. Daarbij heeft het college toezeggingen gedaan over ‘de rondweg’. Met deze raadsbrief geven wij concreet aan hoe wij dat tekstueel verwerken.

 

Vrijgeven voorlopig ontwerp voor inspraak: Woonrijp maken De Streek fase 4

In het laatste kwartaal van 2022 worden de laatste woningen in deze fase 4 volgens planning opgeleverd. Dit betreft de straten Markiezaathof en Streek (westelijk deel). Voor het openbaar gebied rondom deze woningen is een voorlopig ontwerp gemaakt. Graag informeren we iedereen over dit plan.

 

Bestemmingsplanherziening voor Bankenstraat 19-21a/21b

Het college en de gemeenteraad willen medewerking verlenen aan een bestemmingsplanherziening voor Bankenstraat 19-21a/21b. Eerder zijn hiervoor kaders vastgesteld. Met de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst gesloten, waarin afspraken over o.a. legeskosten, kwaliteitsverbetering van het landschap, planschade en het realiseren en in stand houden van de landschappelijke inpassing worden vastgelegd.

 

Overdracht coördinatie, beheer en onderhoud recreatieve routes van Regio West-Brabant (RWB) aan VisitBrabant

Het college ondertekent een samenwerkingsovereenkomst waarmee de coördinatie, het beheer en het onderhoud van recreatieve routes in de regio West-Brabant per 1 juli 2022 van Regio West-Brabant (RWB) overgaat naar VisitBrabant.

 

Straatnaamgeving FriJadoterrein

Het terrein waar voorheen FriJado was gevestigd wordt opnieuw ontwikkeld. Voor deze ontwikkeling is het gewenst om een nieuwe straat te vormen. In het gebied naast het terrein bevond zich vroeger een leemput. Een logische naamkeuze is daarom: Leemputstraat.

 

Brief van het college van de gemeente Breda met een instemmingsverzoek mbt GR GIA

In deze brief verzoekt het college van centrumgemeente Breda het college van Etten-Leur om in te stemmen met het voorstel over de uittredingskosten voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, die per 1 januari 2023 uit de GR GIA en Meldpunt crisiszorg treden. Zoals in de brief is aangegeven is het verzoek om uiterlijk 13 juli reactie aan het college van Breda kenbaar te maken.

 

Besluit 6e wijziging Regionale Ambulancevoorziening

Wegens de fusie van diverse gemeenten, hebben het college en de gemeenteraad toestemming gegeven tot het wijzigen van de geschreven gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

1-jul-22

19:00

Opening Kermis

Zweefmolen op de Markt

burgemeester + jeugdburgemeester

2-jul-22

15:00

Opening SOVAK

Klompenmakerstraat 21-23 Etten-Leur

wethouder Verwijmeren

3-jul-22

10:00

Jubileumviering Kermis

 i.s.m. koor

Autoscooter (botsauto's)

burgemeester + wethouder De Weert

3-jul-22

14:00

100 jarig bestaan (Reünie) Rijvereniging Concordia Florebit

Clubgebouw Zundertseweg

Etten-leur

wethouder Schouw

5-jul-22

8:00

Openen twee wandelroutes

 Van Gogh Nationaal Park

Zwarte Schuur Pannenhoef

wethouder Schouw

6-jul-22

11:00

Opening (brunch)

huiskamer de Linde

De Linde, huiskamer

wethouder Verwijmeren