Openbare besluitenlijst van B&W van 9 juni 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders
Openbare besluitenlijst wknr. 23 - 2022
Datum: 9 juni 2022

Antwoordbrief aan Vereniging Glastuinbouw
Burgemeester en wethouders sturen een brief aan de Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur als reactie op een brief van deze vereniging over een aantal buitengebied-onderwerpen.

Jaarrekening 2021
De jaarrekening geeft een beeld van de bezittingen en schulden van de gemeente en de wijzigingen daarin tijdens het afgelopen jaar. Daarnaast geeft de jaarrekening een beeld van de inkomsten en de uitgaven in dat jaar. Het college besluit de jaarrekening 2021 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

Opening Jaarlijkse Haringparty Rotaryclub Etten-Leur 
Burgemeester, wethouder De Weert en wethouder Verwijmeren 
15 Juni 18:00 - De Turfvaart, Westpolderpad 6 

Defilé 58ste editie Avondvierdaagse 
College
16 juni 19:15 - Oude Raadhuis, Markt 1