Openbare besluitenlijst van B&W van 3 maart 2022

Toezichtsoordeel huisvesting statushouders

De provincie houdt toezicht op de realisatie van de taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Etten-Leur loopt hierin achter. De achterstand is opgelopen in de eerste helft van 2021. Op 1 juli 2021 bestond deze uit 20 personen. De reden hiervoor was dat het COA te weinig te huisvesten statushouders aan Etten-Leur toewees. Ook moest Alwel een aantal woningen bedoeld voor de huisvesting van statushouders eerst opknappen. Door het gebrek aan tijd bij aannemers duurde dit langer dan verwacht. De provincie heeft nu haar oordeel over de tweede helft van 2021 bekendgemaakt. Dit luidt 'Voldoet niet, doch verschoonbaar'. Omdat de achterstand grotendeels buiten onze invloed om is ontstaan, heeft de provincie ons geen sanctie opgelegd (verschoond). We moeten de achterstand echter wel inhalen. Op 1 januari 2022 was de achterstand 11 personen. We liggen hiermee op schema. Met een brief wordt de raad geïnformeerd over het oordeel van de provincie.

Versturen brief naar bewoners Donkerstraat 


Op verzoek van de bewoners stelden we begin 2020 een verbod in op doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Donkerstraat tussen de Tuindersweg en de Elzenstraat. We evalueerden deze maatregel. Tussen de verkeerstelling in 2018 en eind 2020 zit een verschil van 700 voertuigen per dag. De hoeveelheid verkeer in de straat nam dus af. Tijdens de evaluatie bleek ook dat bewoners willen dat de gemeente vaker controleert. De gemeente geeft nu in een brief aan dat de capaciteit van handhaving (BOA’s) dat niet toelaat. Dit is voorafgaand aan het nemen van de maatregelen ook met de bewoners besproken. Een nieuwe verkeersmeting volgt later dit jaar.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college – week 9

5 maart
11:00 uur 
Opening Ontmoetingsplek Verbindingsbankje in wijk Sanderbanken
Vorstendom, wijk Sanderbanken
wethouder Vrolijk

 

11 maart
17:00 uur
Present in Vriendschap actie i.k.v. NL Doet: Bloemstukjes bezorgen
De Smeltkroes, Kwadestraat 2
wethouder De Weert

 

18 maart
8:30 uur
Overdracht afvalstokje Etten-Leur aan Rucphen
Munnikenheidecollege Rucphen
wethouder Van Aert