Openbare besluitenlijst van B&W van 25 mei 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 21 - 2022
Datum: 25 mei 2022

Tiny houses Alwel
Met het Centrum voor Wonen, Alwel en de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur sprak de gemeente af om aan De Dreef acht tiny houses te plaatsen als een pilot. Dit vooruitlopend op de herontwikkeling van Markt 9. Alwel zou er hiervan vijf voor haar rekening nemen. Nu besluiten deze partijen af te zien van de pilot. Redenen hiervoor zijn onder andere de leveringstermijn van de tiny houses en het zogeheten Didam-arrest. Deze rechterlijke uitspraak verbiedt overheden om vastgoed en bouwgrond via een-op-eentransacties aan een marktpartij te verkopen. Ook is het proces voor de herontwikkeling van Markt 9 al in volle gang. Het college zoekt de komende tijd naar een andere locatie voor een pilot met tiny houses. De omwonenden aan De Dreef ontvangen een brief.

Aanwijzen boa's SSiB als toezichthouder voor de gemeente Eten-Leur
Het college wijst de boa's van Samen Sterk in het Buitengebied aan als toezichthouders op de Algemene Plaatselijke Verordening en de Afvalstoffenverordening. Voor het grondgebied van de gemeente Etten-Leur. Door dit besluit kunnen ze breed handhaven wanneer zij een overtreding vaststellen.

Startnotitie participatie Stationsplein 45 te Etten-Leur
De eigenaar van het pand Stationsplein 45 (de voormalige Rabobank) benaderde het college met een eerste verkenning van de (planologische) mogelijkheden voor de bouw van een appartementencomplex op Stationsplein 45 in Etten-Leur. Het college heeft een startnotitie voor de participatie vastgesteld. Nadat de participatie is doorlopen, legt het college ruimtelijke kaders voor deze locatie aan de raad voor.
 

Aanwezigheid van het college

25 mei - 16:00
Opening kunstgrasveldje
Burgemeester en wethouoder Schouw (ovb) 
Park De Grient, Wildbaan ter hoogte van nummer 66

4 juni - 13:00
Burgemeester 
Opening Expositie tijdens Havenfeesten
Trouwkerkje

4 juni - 14:30
Burgemeester
Startsein Badeendrace (tijdens Havenfeesten)
Vijver Schoenmakershoek

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.