Openbare besluitenlijst van B&W van 4 mei 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 18 - 2022

Datum: 4 mei 2022

 

Brief Werkplein huisvesting en raadsinformatiebrief

Het college informeert de raad over de stappen die zij in de komende maand willen zetten om te komen tot een ontwerp voor de herinrichting van de begane grond van het Stadskantoor. Tevens geven zij hiermee antwoord op de brief van Werkplein Hart van West-Brabant van 8 april 2022.

 

Opdrachten Dirk Bruinsma, ontwerpbureau B&W en bureau 100%Service voor schetsontwerp (SO) begane grond Stadskantoor

Het college heeft de opdracht om een schetsontwerp te laten maken voor de begane grond van het Stadskantoor met daarin een raadzaal, publieksdienstverlening gemeente, sociaal domein (Werkplein, WMO en Jeugd), dienstverlening ondernemers, communicatie en informatie en Stadskantoor als plaats van ontmoeten. Het college verstrekt opdracht aan Dirk Bruinsma, Ontwerpbureau B&W en bureau 100%Service voor het maken van een schetsontwerp (SO).

 

Rapportage Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) 2021 naar de zorg en beheer van de archiefbescheiden Gemeente Etten-Leur

Het college stemt in met de aanbevelingen uit de Kpi-rapportage 2021 over het beheer van de archieven van de gemeente Etten-Leur. Ook wordt vastgesteld dat er binnen het team Informatie voldoende kwaliteit aanwezig is voor de uitvoering van de wettelijke taken.

 

Bestemmingsplan 'Achter de Molen 9, binnenterrein'

Het ontwerpbestemmingsplan 'Achter de Molen 9, binnenterrein' lag zes weken ter inzage. Er zijn geen zienswijzen over het bestemmingsplan ingediend. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is opgesteld om de herindeling van het terrein mogelijk te maken.

 

Subsidies St. Vincent van Gogh Etten-Leur 2021 en 2022 en verantwoording 2019 en 2020

De afgelopen jaren, tot aan 2021, ontving de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur jaarlijks €10.000 subsidie voor hun activiteiten in het kader van de promotie van Vincent van Gogh in Etten-Leur. In 2021 en in 2022 heeft de stichting wel aanvragen ingediend maar (nog) geen subsidie ontvangen. Dit in verband met het traject rondom de verkoop van de Van Gogh Kerk. Over de jaren 2019 en 2020 heeft Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur verantwoordingen ingediend met het verzoek om de voorlopig toegekende subsidie van €10.000 per jaar definitief te laten vaststellen. In verband met de verkoop van de Van Gogh kerk kan de gemeente voorlopig geen zekerheid bieden aan Stichting Vincent Van Gogh Etten-Leur over hun toekomst in deze kerk. Met het verstrekken van subsidie kunnen we wel de zekerheid bieden dat zij activiteiten kunnen blijven organiseren en de vaste expositie verder kunnen ontwikkelen. Het college besluit om een voorlopige subsidie toe te kennen voor 2021 en 2022 en de stelt de subsidies voor 2019 en 2020 vast.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Representatielijst

Aanwezigheid van het college week 18, 2022

11-mei

14:00 uur: 

75-jarig jubileum Heemkundekring Jan uten Houte

De Nobelaer

Burgemeester De Vries 

 

13-mei

17:00 uur

Uitreiking Groene Pluim (tijdens jubileumviering De Krom)

De Krom Bestratingen, Nieuwe Donk 1A

wethouders Van Aert, De Weert en Vrolijk 

 

14-mei

10:30 uur 

Feestelijk moment/overhandiging boek vanwege 40-jarig jubileum molenaar Ton Agterbos

Bisschopsmolen

Burgemeester De Vries