De openbare besluitenlijst college van B&W van 1 november 2018

Openbare besluitenlijst nr. 44 - 2018

Datum: 1 november 2018
Goedkeuren en vaststellen groeninrichtingsplan voorplein Sint-Lambertuskerk
Het college keurt het groeninrichtingsplan van de H.Mariaparochie, met aanvulling van aanwijzingen over het kleurgebruik qua maatvoering en keuze boom- en heestersoorten, goed. Dit groeninrichtingsplan, voor het voorplein van de Sint-Lambertuskerk, is opgesteld naar het ontwerp van Plantcompagnons Landschapsarchitecten van april 2018. Daarnaast bepaalt het college dat met de uitvoering van het voorliggende groeninrichtingsplan wordt voldaan aan de opgelegde herplantplicht, zoals verwoord in de brief van 4 augustus 2017. Het college bepaalt ook dat het groenplan uitgevoerd moet worden in het plantseizoen 2018-2019 (vóór 1 maart 2019) en dat de beplanting, die niet is aangeslagen binnen een periode van een jaar na de aanplant, moet worden ingeboet (vóór 1 maart 2020).

Patiowoningen Langstraat
Het college stelt het ‘Wijzigingsplan de Streek, 2012, Patiowoningen Langstraat’ ongewijzigd vast. Daarmee besluit het college medewerking te verlenen aan de bouw van zes patiowoningen aan de Langstraat.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.