De openbare besluitenlijst college van B&W van 22 november 2018

Openbare besluitenlijst nr. 47 - 2018

Datum: 22 november 2018

Opstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 

Het college besluit om een Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting op te laten stellen. Dit gebeurt in goed overleg met de diverse onderwijspartners. 

Dekking kosten aanpassingen parkeergarage

Het college besluit om ten behoeve van het beheer aanpassingen uit te voeren in de parkeergarage. Dit omvat bijvoorbeeld het vervangen van de PIN terminals, de managementcomputer en de abonnementspassen in de parkeergarage.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.