Openbare besluitenlijst van B&W van 14 oktober 2021

Openbare besluitenlijst wknr. 40 - 2021

Datum: 5 oktober 2021

 

  • Speelautomatenhalverordening Etten-Leur 2021

Het college stelt de raad voor de Speelautomatenhalverordening 2022 vast te stellen.

  • Eerste begrotingswijziging 2021 gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West- Brabant West

De Raad heeft kennisgenomen van de eerste bestuursrapportage 2021 en de bijbehorende eerste begrotingswijziging 2021 van de GR Belastingsamenwerking West-Brabant West (BWB). Daarbij is besloten geen zienswijze naar voren te brengen over de eerste begrotingswijziging van de GR BWB

  • Brief aan raad over toezegging informatie over loden waterleidingen in woningen Etten-Leur

Het college heeft toegezegd aan de raad hen te informeren over het aantal woningen in de gemeente waar nog loden waterleidingen aanwezig zijn. Het is niet bekend in hoeveel woningen deze leidingen aanwezig zijn. De gemeente heeft deze zomer 2300 brieven uit laten gaan naar woningen van voor 1960 om hen te wijzen op de gezondheidsrisico's.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid College

 

Tijd

Activiteit

Locatie

Collegelid

zaterdag

16 oktober

11.00 uur

Openen

Vitaliteitsmarkt

‘t Turfschip

Wethouder

Kees van Aert en wethouder

Ger de Weert

zondag

17 oktober

14.30 uur

Prijsuitreiking jaarlijkse wedstrijd VDH

Olympiade

Wethouder

Ger de Weert

vrijdag

22 oktober

12:30 uur

Opening Sushi Restaurant

Restaurant Kimino, Raadhuisplein

Wethouder

Frank Vrolijk

vrijdag

22 oktober

13:00 uur

Veteranendag

Trouwkerkje

Burgemeester

Miranda de Vries

vrijdag

22 oktober

16:00 uur

in ontvangst nemen jubileumboek Heemkundekring

Het Witte Paard

wethouder

Ger de Weert

zondag

24 oktober

11:45 uur

Heroprichtingsdag Cloveniersgilde

Lambertuskerk

Wethouder

 Kees van Aert