Openbare besluitenlijst van B&W van 21 oktober 2021

Openbare besluitenlijst wknr. 42 - 2021

Datum: 21 oktober 2021

Besteding van de reserve herplantfonds

Bij gemeentelijke kapwerkzaamheden in het verleden, was het niet altijd mogelijk om op of in de buurt van dezelfde plek een compensatie herplant uit te voeren. De waarde van deze herplant is daarom in een reserve herplantfonds gestort. Het college besluit om dit budget beschikbaar te stellen en op diverse locaties in Etten-Leur bomen aan te planten. Hiermee wordt onder andere een educatief voedselbosje gerealiseerd aan de Veenstraat.

 

Mobile Device beleid 2021

Een van de ontwikkelingen die we door Corona op ons af hebben zien komen is het hybride werken. Als werkgever willen we onze medewerker vanuit goed werkgeverschap met de juiste middelen faciliteren zodat zij plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken en daarbij goed bereikbaar zijn. Hiermee geven we invulling met elkaar aan de bouwstenen in de lijn van onze organisatieontwikkeling (o.a. integraal samenwerken). 
 

Tweede begrotingswijziging 2021 VR en eerste begrotingswijziging 2022 GGD

De Raad heeft kennisgenomen van de tweede begrotingswijziging 2021 van de GR Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB) en de eerste begrotingswijziging 2022 van de GR GGD West-Brabant. Daarbij is besloten geen zienswijze naar voren te brengen over de begrotingswijzigingen.

 

Begroting 2022
Het college besluit de begroting 2022 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Vragen CDA woningbehoeften en alternatieve vormen van huisvesting

Het college beantwoordt vragen die namens de fractie van het CDA zijn gesteld over onderzoek naar woningbehoeften en mogelijkheden voor alternatieve vormen van woningbouw/huisvesting van verschillende doelgroepen. De vragen gingen onder andere over het aantal woningzoekenden en (onderzoek naar) de wensen van deze woningzoekenden.

 

Voortzetten kwaliteitsmonitor jeugdhulp WBW in 2022 en 2023
De Kwaliteitsmonitor is het dashboard voor het bijhouden van kwalitatieve gegevens over jeugdhulp. Regio West-Brabant West werkt hieraan sinds 2018 om onder andere inzicht te krijgen of de jeugdigen tevreden zijn over de hulp en zonder hulp verder kunnen. Met elkaar in gesprek gaan over deze resultaten leidt tot duurzame verbetering van de jeugdzorg voor ouders en kinderen. Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, gemeentelijke toegangen en het PIT-consortium (Praktikon, Initi8 en TNO) hebben gezamenlijk de Kwaliteitsmonitor ontwikkeld. Met PIT is hiervoor een overeenkomst afgesloten voor 2018-2021. Voorgesteld wordt deze overeenkomst te verlengen voor 2022 en 2023. 

 

Actieplan Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur
Het College stemt in met bijgevoegd actieplan "Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur"

Dit plan wordt samen met de begroting aangeboden aan de raad. De raad wordt gevraagd om opdracht te geven om het Actieplan Vitaal en Veerkrachtig met de zogenaamde actieteams uit te voeren.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

 

Aanwezigheid College

 

 

 

Tijd

Activiteit

Locatie

Collegelid

vrijdag

22 oktober

12:30

Opening
Sushi Restaurant

Restaurant Kimino, Raadhuisplein

Wethouder

Vrolijk

vrijdag

22 oktober

13:00

Veteranendag

Trouwkerkje

Burgemeester

De Vries

vrijdag

22 oktober

16:00

in ontvangst nemen jubileumboek Heemkundekring

Het Witte Paard

Wethouder

De Weert

zondag

24 oktober

11:45

Heroprichtingsdag Cloveniersgilde

Lambertuskerk

Wethouder

 Van Aert

woensdag
27 oktober

15:00

Officiële handeling start bouw Project De Schrijver

Felix Timmermanstraat

Wethouder
De Weert

vrijdag
5 november

14:00

Bijwonen Feestelijke opening BTW 55-plus (Stg. Valpoort)

Valpoort 112

Wethouder
Vrolijk

zaterdag
6 november

16:00

Opening fototentoonstelling
36e Benevisie AFVP Etten-Leur

Wijkgebouw

De Linde

Wethouder
De Weert