Openbare besluitenlijst van B&W van 28 oktober 2021

Openbare besluitenlijst wknr. 43 - 2021
Datum: 28 oktober 2021

Ophogen ballenvangers Hockeyclub Etten-Leur aan de olympiadezijde Sportpark Hoge Neerstraat

Om te voorkomen dat hockeyballen over de huidige ballenvangers worden geslagen is er, in overleg met de hockeyclub, besloten de ballenvangers op te hogen. Het gaat om de ballenvangers achter de velden 2 en 3.

Beantwoording raadsvragen PvdA over de RRE en RREW acties

De fractie van de PvdA stelde vragen over de twee lopende subsidieregelingen de RRE en de RREW. Het college beantwoordt deze vragen per brief.

Vaststellen definitief ontwerp 'Onderhoud Stationsstraat-van den Elsenstraat'

Het college stelt het eindverslag van de inspraak en het definitief ontwerp van het werk "Onderhoud Stationsstraat-van den Elsenstraat" vast. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding om het project gereed te maken voor uitvoering.

Overzicht wijzigingsplannen buitengebied - oktober 2021

Het college neemt kennis van de lopende wijzigingsprocedures in het buitengebied.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid College

vrijdag 5 november
14:00 uur
Bijwonen Feestelijke opening BTW 55-plus (Stg. Valpoort)
Valpoort 112
Wethouder Vrolijk

zaterdag 6 november
16:00 uur
Opening fototentoonstelling 36e Benevisie AFVP Etten-Leur
Wijkgebouw De Linde
Wethouder De Weert

zaterdag 6 november
19:00 uur
Staatsiedag Gilde St. Hubertus Leur (bijwonen kerkdienst en feestavond)
St. Petruskerk
Burgemeester De Vries

donderdag 11 november
13:30 uur
Eerste paal Kloostervelden
Kloostervelden
Wethouder De Weert

vrijdag 12 november
13:00 uur
Overhandiging Boek Bianca
Bibliotheek Nobelaer
Wethouder Vrolijk

zaterdag 13 november
13:30 uur
Bekendmaking MaMi thema carnaval 2022
Café De Klomp
Burgemeester De Vries