De openbare besluitenlijst van b&w van 6 oktober 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 40 - 2022

Project Snippergroen 
Met het project ‘Snippergroen’ pakt de gemeente het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond aan. De gemeente schrijft inwoners die, al dan niet onbedoeld, een stuk gemeentegrond in gebruik hebben aan. Zij hebben dan drie opties: de grond kopen, huren of ontruimen. De wijken Grauwe Polder, De Grient, Centrum-West, Sanderbanken en een deel van Leur zijn de afgelopen jaren al aan de beurt geweest. Centrum-Oost is recent afgerond. Het college stemt ermee in om het project ‘Snippergroen’ in de wijken die nog niet aan de beurt zijn geweest voort te zetten.

Nota bodembeheer regio Midden- en West-Brabant
De Nota bodembeheer is een praktische richtlijn voor het omgaan met vrijkomende grond en baggerspecie. De nota geeft invulling aan het grondstromenbeleid. Door het zoveel mogelijk opnieuw binnen de gemeente en/of de regio verwerken van vrijgekomen herbruikbare grond, wordt invulling gegeven aan het principe van ‘duurzaam bodembeheer’. De nota is aan herziening toe. Omdat, naar verwachting, op 1 januari 2023 de Omgevingswet ingaat, stelt het college een nieuwe nota vast. Daarmee is het in de meeste gevallen mogelijk om zonder fysiek bodemonderzoek grond te verzetten op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

10-okt

8:15

Openen en bijwonen voorstelling 'plastic soep' (i.h.k.v. Dag van de Duurzaamheid)

De Nobelaer

wethouder
De Weert

14-okt

15:00

Veteranendag

De Nobelaer

Burgemeester
De Vries

18-okt

16:00

Onthullen Plaquette Lange Brugstraat 20

Lange Brugstraat 20

wethouder Verwijmeren