Openbare besluitenlijst van B&W van 16 september 2021

Openbare besluitenlijst wknr. 37 - 2021
Datum: 16 september 2021

Reserve instellen voor projecten met een lange doorlooptijd
Het college stelt de gemeenteraad voor om een reserve in stellen voor projecten met een lange doorlooptijd. Het geld dat aan het einde van het jaar nog over is voor de uitvoering van een project komt daarmee op eenvoudige wijze beschikbaar in het volgende jaar

Raadsbrief toeristenbelasting n.a.v. 'de raad luistert'
Het college informeert met deze raadsbrief de gemeenteraad over een aantal zaken, die tijdens 'de raad luistert' op 6 september over het raadsvoorstel Toeristenbelasting aan de orde kwamen.

Vraag fractie Leefbaar Etten-Leur over kunstwerk in nieuwbouw De Nobelaer
Het college antwoordt op een schriftelijke vraag van de fractie Leefbaar Etten-Leur nu geen kans te zien een kunstwerp te laten ontwerpen en plaatsen in de nieuwbouw van De Nobelaer. Op een later moment wil het college samen met De Nobelaer kijken naar de mogelijkheden.


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid College

WEEK 36

Tijd

Activiteit

Locatie

Collegelid

Vrijdag

17 september

16.00 uur

Opening Kermis Leur

Leur

Wethouder

Frank Vrolijk

Maandag

20 september

11.30 uur

Opening Informatiepunt Digitale Overheid

De Nobelaer

Wethouder

Frank Vrolijk

Dinsdag

21 september

19.30 uur

Walk of Peace

Start vanaf Waaggebouw

Burgemeester De Vries  en Jeugdburgemeester Danu