Openbare besluitenlijst van B&W van 2 september 2021

Openbare besluitenlijst wknr. 35 - 2021
Datum: 2 september 2021

Vragen APB over laad- en lostijden

Het college heeft een brief van het APB met vragen over laad- en lostijden bij supermarkten beantwoord.

 

Startnotitie Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur

Het college heeft de participatie-aanpak vastgesteld om te komen tot een actieplan 'Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur'. Naar aanleiding van de coronacrisis wil het college in november een actieplan aan de gemeenteraad voorleggen. Het doel van het actieplan is om er samen voor te zorgen dat de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties van Etten-Leur (weer) vitaal en veerkrachtig zijn zodat er een goede fundering ligt om uitdagingen in de toekomst (zoals corona) aan te kunnen gaan. Met inzet van het burgerpanel Tip-Etten-Leur en specifieke vragenlijsten voor ondernemers en maatschappelijke organisaties (incl. verenigingen) zorgen we ervoor dat het niet alleen een plan wordt voor de samenleving maar dat we het plan ook maken met de samenleving. 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid College

 

Zondag 5 september

13:00 uur

Opening nieuwe speeltoestel

Cimbaalhof

Wethouder

De Weert

Woensdag 8 september

14:30

Opening vijfde rollatorloop

Avoord locatie Kloostergaard

Burgemeester

De Vries