Openbare besluitenlijst van B&W van 30 september 2021

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst wknr. 39 - 2021

Datum: 30 september 2021

 

Eerste wijziging verordening marktgeld Etten-Leur 2020 en eerste wijziging verordening marktgeld Etten-Leur 2021

De raad wordt voorgesteld om de verordening marktgeld Etten-Leur 2020 en de vordering marktgeld Etten-Leur 2021 te wijzigen. We komen de marktkooplieden hiermee financieel tegemoet voor de dagen dat zij door landelijke corona- maatregelen hun standplaats op de weekmarkt niet konden innemen. De raad wordt ook voorgesteld om de Legesverordening Etten-Leur 2021 te wijzigen. Hierdoor komen we horecaondernemers tegemoet die door de landelijke corona-maatregelen hun horecabedrijf niet of slechts gedeeltelijk konden exploiteren.

 

Aanvulling anterieure overeenkomst windturbine Hoge Zijpolder
Het college besluit de aanvulling van de anterieure overeenkomst, met daarin een voorwaarde voor verplichte natuurcompensatie, af te sluiten.

 

Beleidsregels giften
Het college stelt de beleidsregels giften vast. De beleidsregels zijn bedoeld om meer duidelijkheid te verschaffen voor inwoners en ambtenaren binnen de wetgeving. De huidige wetgeving biedt veel ruimte voor interpretatie. Dat kan er in sommige gevallen toe leiden dat gelijke gevallen ongelijk behandeld worden. Beleidsregels helpen om dat te voorkomen en helpen om rechtszekerheid te creëren voor inwoners.

 

Samenwerkingsovereenkomst GGD
In deze samenwerkingsovereenkomst staan de afspraken over de plustaken die GGD West-Brabant in opdracht van de gemeente Etten-Leur uitvoert op het gebied van Publieke Gezondheid. Het betreft de afspraken voor het jaar 2021.

 

Toekomstperspectief De6 netwerksamenwerking

In de tijd dat De6 samenwerkt is veel gebeurd en is veel veranderd. De6 gemeentesecretarissen en de projectgroep hebben in overleg met collega's die actief zijn binnen De6, een notitie opgesteld over de toekomst. De kern van deze notitie is dat we vanuit de De6 samenwerking alle aanleiding zien om de samenwerking voort te zetten. In een vorm die past bij deze tijd en die ondersteunend is aan de ambities van de gemeenten en optimaal gebruikmaakt van de voordelen: een flexibele netwerksamenwerking waarvan de vorm en inhoud wordt bepaald door de opgaven waarvoor we gezamenlijk staan. Daarom willen we de komende periode samen tot een meer integrale inhoudelijke samenwerkingsagenda komen waarbij we de huidige en toekomstige opgaven beoordelen en slim combineren.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 


Aanwezigheid College

 

Tijd

Activiteit

Locatie

Collegelid

zaterdag
2 oktober

11.00 uur

Open dag Modelspoorvereniging

KSE

Wethouder
Kees van Aert

zaterdag
2 oktober

14.00 uur

Openen kantine VDH

Nieuwe locatie:
Olympiade

Wethouder
Kees van Aert

maandag
4 oktober

10.00 uur

Viering 200-jarig bestaan Zusters Franciscanessen

San Francescolaan 1

Burgemeester
De Vries

donderdag

7 oktober

8.55 uur

Opening verkeersdoolhof

De Vleer

Wethouder

Kees van Aert

donderdag
7 oktober

16.30 uur

1e schop de grond in (glasvezel)

n.t.b.

Wethouder
Frank Vrolijk

vrijdag
8 oktober

09.00 uur

Prijsuitreiking verkeersdoolhof

n.t.b.

Wethouder
Kees van Aert

zaterdag
9 oktober

11.00 uur

Opening ontmoetingsplek Verbindingsbankje

Vorstendom,
Wijk Sanderbanken

Wethouder
Frank Vrolijk

zaterdag
16 oktober

10.00 uur

Vitaliteitsmarkt

‘t Turfschip

Wethouder
Kees van Aert

zondag
17 oktober

14.30 uur

Prijsuitreiking jaarlijkse wedstrijd VDH

Nieuwe locatie:
Olympiade

Wethouder
Ger de Weert