Jeugdburgemeester Isabella

Isabella geïnstalleerd als jeugdburgemeester Etten-Leur

Op 15 november 2021 is de 10-jarige Isabella Leppens geïnstalleerd als de nieuwe jeugdburgemeester. Met het afleggen van de eed beloofde ze alle kinderen uit Etten-Leur te vertegenwoordigen en goed te luisteren naar hun wensen en ideeën. Daarna kreeg ze de officiële ambtsketen omgehangen van burgemeester Miranda de Vries. Ook was er aandacht voor de vertrekkende jeugdburgemeester, Danu Acs. De burgemeester bedankt hem voor de fijne samenwerking en zijn inzet in de afgelopen twee jaar.

Isabella Leppens zit op basisschool De Hasselbraam. Ze houdt van tekenen, knutselen en paardrijden. Als jeugdburgemeester zou ze graag zien dat alle kinderen bij een vereniging kunnen sporten, ook kinderen waarvan de ouders minder te besteden hebben. Daarmee wordt armoedebestrijding haar belangrijkste aandachtspunt. Daarnaast vindt ze het ook belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen en dat er meer groen komt in Etten-Leur.

Betrokkenheid jeugd

Het doel van de jeugdburgemeester is om de betrokkenheid van de jeugd in Etten-Leur bij de gemeente te vergroten en een open oor te hebben voor thema’s die bij kinderen leven. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om kinderen meer te leren over verkiezingen, democratie en maatschappij.

Taken van de jeugdburgemeester

De jeugdburgemeester zal deelnemen aan (online) evenementen als de sleuteloverdracht met carnaval, de opening van de kermis en de Nationale Dodenherdenking. Zij houdt hierbij een korte toespraak. Ook mag de nieuwe jeugdburgemeester zelf onderwerpen aandragen, die zij belangrijk vindt en waar zij graag aandacht aan wil schenken in de gemeente. De aanstelling van de jeugdburgemeester geldt steeds voor 1 jaar.