Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling college van b&w 2018-2022 (versie september 2019)

Wethouder Van Aert: 
1) Openbaar gebied
2) Verkeer en vervoer 
3) Afval
4) Onderwijs (onderwijsagenda)
5) Sport
6) Milieu en handhaving
7) Natuur en duurzaamheid
8) Grond en gebouwen (financieel toezicht)
9) wijkwethouder: buitengebied, de Keen, Etten-Leur Noord, Grauwe Polder, Banakkers.

Bij afwezigheid wordt wethouder Van Aert vervangen door wethouder De Weert.

Wethouder De Weert: 
1) Cultuur, toerisme en recreatie (met uitzondering van Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur)
2) Grond en gebouwen (met uitzondering van Van Goghkerk)
3) Financiën 
4) Ruimtelijke ordening en handhaving 
5) Wonen 
6) Onderwijs (financieel toezicht)
7) Wijkwethouder: Hooghuis, Centrum Oost, Centrum West, Schoenmakershoek.

Bij afwezigheid wordt wethouder De Weert vervangen door wethouder Vrolijk.

Wethouder Vrolijk: 
1) Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
2) Jeugd en handhaving 
3) Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 
4) Economische Zaken 
5) Wijkgericht werken 
6) Wijkwethouder: de Hoge Neerstraat, de Grient, Sanderbanken, de Baai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
7) Van Goghkerk & Stichting Vincent Van Gogh Etten-Leur

Bij afwezigheid wordt wethouder Vrolijk vervangen door wethouder Van Aert.

Burgemeester: 
1) Dienstverlening 
2) Veiligheid en handhaving (coördinatie) 
3) Communicatie en overheidsparticipatie 
4) Personeel en Organisatie 
5) Informatietechnologie 
6) Samenwerking met andere Overheden 
7) Bestuur en Integriteit