Portefeuilleverdeling van het college van B&W - 2022-2026

Wethouder Jean-Pierre Schouw: Leefomgeving

 1. Ruimte en Wonen
 2. Verkeer en vervoer
 3. Openbaar gebied
 4. Natuur en Landschap
 5. Sport
 6. Wijkwethouder: Buitengebied, de Keen, Etten-Leur-Noord, Grauwe Polder, Banakkers

Wethouder René Verwijmeren: Samenleving

 1. Sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet)
 2. Onderwijsagenda 
 3. Cultuur
 4. Maatschappelijk vastgoed
 5. Wijkwethouder: de Grient, Sanderbanken, de Baai, de Streek

Wethouder Ger de Weert: Financiën, Economische Zaken, Duurzaamheid (FED)

 1. Economische zaken, toerisme en recreatie
 2. Financiën en grondbedrijf
 3. Duurzaamheid, afval en circulaire economie
 4. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (excl. de wettelijke taken burgemeester)
 5. Informatietechnologie
 6. Wijkwethouder: Hoge Neerstraat, Hooghuis, Centrum-Oost, Centrum-West, Schoenmakershoek 
 7. Onderwijshuisvesting 

Waarnemend Burgemeester Mark Verheijen: Goed bestuur

 1. Bestuur en Integriteit
 2. Dienstverlening
 3. Veiligheid en handhaving (wettelijke taken)
 4. Communicatie en overheids- en burgerparticipatie (overkoepelend beleid)
 5. Personeel en Organisatie
 6. Regionale samenwerking (overkoepelend beleid)