Gezocht: betrokken inwoners voor de nieuwe Participatieraad Sociaal Domein Etten-Leur

Meer informatie over de Participatieraad Sociaal Domein en hoe aan te melden lees je hieronder.

Waarom deelnemen in de Participatieraad?

De gemeente doet veel op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen en minima. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meepraten en meedoen bij de vormgeving en uitvoering van dit gemeentelijk beleid, is de Participatieraad Sociaal Domein opgericht. De participatieraad agendeert, behandelt en adviseert over vragenstukken die vanuit de gemeente en vanuit de samenleving komen.

Wat is het?

In de participatieraad zit je samen met minimaal 6 andere inwoners van Etten-Leur. In de participatieraad zit in ieder geval een cliënt of een vertegenwoordiger van de cliëntgroepen Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet. Ook andere inwoners, met affiniteit en interesse voor het sociaal domein zijn welkom. Je zit er niet voor jezelf maar juist voor iedereen die te maken heeft met het sociaal domein.

Wat doe je?

Samen met de gemeente organiseer je ontmoetingen met betrokken inwoners en organisaties over onderwerpen in het sociaal domein die op jullie pad komen. Met de inbreng, die je hebt verzameld over dit onderwerp, stel je een advies of voorstel op, waarmee je in gesprek gaat met de gemeente en/of relevante organisaties.

Lijkt het je leuk om:

  • met inwoners en organisaties in gesprek te gaan over onderwerpen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen en minima?
  • te zoeken naar manieren om inwoners en organisaties te betrekken bij deze onderwerpen?
  • over dat onderwerp een advies of voorstel aan de gemeente te formuleren?

Heb je affiniteit met onderwerpen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen en minima? Of doe je een beroep op de Jeugdwet, Wet maatschappelijk ondersteuning en de Participatiewet? Heb je minimaal 10 uur per maand tot je beschikking om je actief in te kunnen zetten voor de participatieraad?

DAN IS DE PARTICIPATIERAAD SOCIAAL DOMEIN IETS VOOR JOU!

AANMELDEN 

Meld je aan bij Elly Kerstens (elly.kerstens@etten-leur.nl) of bel naar 076-5024274. Elly vertelt je graag over het vervolg. Ook voor vragen kun je bij haar terecht.