APB, Ons Etten-Leur en CDA gaan aan de slag in Etten-Leur

Met veel plezier en vertrouwen kondigen Peter van der Wulp, Denise Huijbregts en Jürgen van Hulst aan dat er positieve stappen zijn gezet om te komen tot een nieuwe coalitie. APB, Ons Etten-Leur en het CDA hebben de intentie om de komende vier jaar het dagelijks bestuur van de gemeente Etten-Leur te vormen. Dit willen zij doen met drie wethouders: Jean-Pierre Schouw (APB), René Verwijmeren (Ons Etten-Leur) en Ger de Weert (CDA). De partijen en de beoogde wethouders ervaren dat ze elkaar versterken op inhoud en dat ze het op persoonlijk niveau goed kunnen vinden.

Eerste voorkeur uit het duidingsdebat is gelukt

Op 22 maart jongstleden spraken de zeven partijen in Etten-Leur over de verkiezingsuitslag in een openbaar duidingsdebat. Bijna alle partijen spraken uit dat het gezien de verkiezingsuitslag voor de hand lag om een coalitie van APB, Ons Etten-Leur en CDA als eerste te onderzoeken. De drie partijen zijn na de verkiezingen met een zetelaantal van respectievelijk 6, 5 en 5 zetels de grootste partijen in de nieuwe gemeenteraad. De partijen in Etten-Leur spraken af eerst samen te werken aan een eerste concept van het raadsprogramma. Daarna zijn, zoals afgesproken tijdens het duidingsdebat, de drie partijen om de tafel gegaan. 

Aan de slag met het raadsprogramma

Afgelopen vrijdag en maandag hebben zij twee gesprekken gevoerd over de mogelijke samenwerking tussen deze partijen. Informateur Henk Klaucke constateert “De drie partijen zitten aan tafel met de intentie om samen het nieuwe college te vormen.” Het nieuwe college voert dan in opdracht van de gemeenteraad het raadsprogramma uit.  

 

Het raadsprogramma is nog niet gereed. De nieuwe raad wil eerst inwoners en andere partners raadplegen. Het streven is om op 23 mei de nieuwe wethouders te installeren en het definitieve raadsprogramma vast te stellen.