Wie mag er stemmen? En wat heeft u nodig om te stemmen?

U mag stemmen voor de provinciale staten (groene stempas) als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de dag van stemming (15 maart 2023);
  • de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de gemeente Etten-Leur;
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht;

U mag stemmen voor het waterschap (blauwe stempas) als u:

  • 18 jaar of ouder bent op de dag van stemming (15 maart 2023);
  • de Nederlandse nationaliteit heeft of een EU-burger bent of als u geen EU burger bent maar minimaal 5 jaar (legaal en onafgebroken) in Nederland woont;
  • op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de gemeente Etten-Leur;
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht;

Wat heeft u nodig om te stemmen?

  • Uw stempas;
  • Uw identiteitsbewijs. Dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.