Gemeenteraad Etten-Leur betrekt inwoners en partners bij nieuw raadsprogramma

De nieuwe gemeenteraad van Etten-Leur wil het eerste concept van het raadsprogramma bespreken met inwoners en andere partners. Inwoners en partners kunnen een reactie geven op het concept raadsprogramma en ook aangeven welke punten ze nog missen. De raad kan per thema maximaal twee punten toevoegen vanuit de Etten-Leurse samenleving.

 

Wat ging vooraf?

Op 31 maart jongstleden vergaderde (vertegenwoordigers van) de nieuwe gemeenteraad in Etten-Leur over de inhoud van het raadsprogramma van de komende vier jaar. Eerder spraken zij af om voor vijf thema’s samen te bepalen wat het belangrijkste is voor de komende vier jaar. Er ligt nu een concept met drie punten per thema aangedragen vanuit de politieke partijen. Het raadsprogramma is nog niet klaar. Nu is eerst het woord aan de inwoners en andere partners. 

 

Wat organiseert de raad hiervoor?

Op dinsdag 19 april aanstaande vindt er een bijeenkomst plaats voor inwoners en (maatschappelijke) partners om te reageren op het eerste concept van het raadsprogramma. De bijeenkomst vindt plaats in Leshuis 5 van de KSE, Stijn Streuvelslaan 42. De inloop is vanaf 19 uur, om 19.30 start de bijeenkomst. Op donderdagmiddag 21 april vindt er een openbare bijeenkomst plaats met middelbare scholieren. En tot slot kunnen mensen ook online reageren via Etten-Leurdoethetgewoon.nl. 

 

Daarna is de gemeenteraad weer aan zet

De opbrengst van de bijeenkomsten en het platform wordt geïnventariseerd, waarna de raad op 10 mei bespreekt welke punten nog toegevoegd worden. Het resultaat van deze bespreking wordt verwerkt in een definitief raadsprogramma. Over dit programma neemt de gemeenteraad 23 mei een besluit.